Spaarrente Hypotheekrente
Hoofdpagina van spaarrentehulp.nl Ga naar particulier sparenGa naar particulier sparen

Garantieregelingen bij zakelijk sparen

De laatste jaren is sparen veel in het nieuws. De faillisementen van IceSave en DSB en de problemen bij veel andere banken hebben duidelijk gemaakt dat sparen zeker niet volledig zonder risico is. De faillisementen van IceSave en DSB hebben echter ook duidelijk gemaakt dat Nederland een garantieregeling kent voor spaarders: het depositogarantiestelsel. Wat veel mensen niet weten, is dat deze garantieregeling ook bescherming biedt aan een groot aantal zakelijke spaarders. Wij lichten op deze pagina toe welke bedrijven onder de garantieregeling vallen en wat de Nederlandse spaargarantie exact inhoudt.

Welke bedrijven en instellingen vallen onder de Nederlandse spaargarantie

Niet alle zakelijke spaarders vallen in Nederland onder de bescherming van de garantieregeling. De Nederlandse garantieregeling geldt alleen voor zakelijke instanties die een verkorte balans mogen publiceren. Dit houdt in dat minstens twee boekjaren achter elkaar aan minimaal twee van de volgende drie eisen voldaan moet zijn:
 • activa in totaal minder dan 4,4 miljoen euro;
 • de netto-omzet moet minder zijn dan 8,8 miljoen euro;
 • het aantal werknemers moet gemiddeld minder dan 50 bedragen.
Voor de duidelijkheid: niet alleen ondernemingen zoals een eenmanszaak, VOF of een BV vallen onder de garantieregeling. Ook kleine verenigingen, stichtingen en andere instanties kunnen onder de regeling vallen. Zo lang ze maar voldoen aan bovenvermelde eisen.

Zakelijk én privé klant bij dezelfde bank

Op het moment dat u ondernemer bent en zowel zakelijk als ook privé bij dezelfde bank bankiert, geldt een bijzonderheid. Is uw rechtsvorm een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap, dan heeft u zowel als privé persoon als ook als ondernemer recht op de garantieregeling. Uw onderneming wordt losgezien van u als privé persoon. Dit geldt niet als u onderneemt met als rechtsvorm een eenmanszaak. Dan wordt u privé en als ondernemer als één individu beschouwd. U kunt dan maar één keer aanspraak maken op de garantieregeling. Let hierbij op het feit dat ook bankspaarrekeningen onder de garantieregeling vallen. Dus u dient dan de saldi van alle spaarvormen die u heeft bij een bepaalde instelling bij elkaar op te tellen!

Wat houdt de Nederlandse garantieregeling in: het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel geldt voor alle banken die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank (DNB). Dit geldt voor vrijwel alle banken die in Nederland actief zijn. Het depositogarantiestelsel garandeert spaargeld van particuliere spaarders en een deel van de zakelijke spaarders tot een bepaald bedrag. Vanwege de kredietcrisis is de Nederlandse garantieregeling in 2008 gewijzigd. Voor de volledigheid zetten wij hieronder de oude garantieregelingen en de huidige garantieregelingvoor u op een rij.
 • de oude regeling: tot 7 oktober 2008
  Tot 7 oktober 2008 waren spaartegoeden bij een spaarbank die onder het depositogarantiestelsel vielen voor 100% gegarandeerd tot een bedrag van 20.000 euro per rekeninghouder. Voor de volgende 20.000 euro gold een garantie van 90%. Iedere rekeninghouder had dus bij een spaarbedrag van boven de 40.000 euro de garantie dat hij/zij bij een faillissement 38.000 euro terug zou krijgen.
 • de oude, tijdige regeling: van 7 oktober 2008 tot 7 oktober 2009
  Begin oktober 2008 kwamen de Europese leiders bij elkaar om de kredietcrisis te bespreken. Destijds is afgesproken dat de spaargarantie in alle landen van de EU (en nog een aantal andere landen) opgetrokken zou worden tot minimaal 50.000 euro. Nederland heeft destijds besloten - net als een aantal andere landen - dat de garantie tijdelijk opgetrokken zou worden tot 100.000 euro. Dit houdt dus in dat tot 7 oktober 2009 per rekeninghouder een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd was.
 • de huidige regeling: vanaf 7 oktober 2009
  De Nederlandse garantie van 100.000 euro zou oorspronkelijk tot 7 oktober 2009 gelden. Op Europees niveau is echter afgesproken dat alle lidstaten van de Europese Unie ook na deze datum een bedrag van 100.000 euro als garantiebedrag aan blijven houden. De garantie in Nederland ligt dus momenteel ook nog steeds op 100.000 euro. Dit maximum geldt per rekeninghouder per spaarbank: op het moment dat u 2 spaarrekeningen bij één spaarbank heeft, geldt nog steeds een maximum van 100.000 euro (meerdere rekeningen openen heeft dus geen zin).
Op het moment dat uw onderneming, vereniging of stichting valt onder de garantieregeling en meer dan 100.000 euro aan liquiditeiten op een spaarrekening wilt zetten, doet u er verstandig aan om het geld te spreiden over verschillende spaarbanken.

Rekeningen zonder garantie

De spaarbanken waarvan u op deze website informatie vindt, vallen allemaal onder toezicht van een centrale bank (De Nederlandsche Bank of de Belgische Centrale Bank). Daarmee vallen alle spaarproducten in principe onder een garantieregeling. Er zijn echter spaarbanken die wel onder toezicht staan van de Nederlandse Bank, maar die bewust spaarproducten aanbieden die niet onder de garantieregeling vallen. Dit zijn achtergestelde spaarproducten. Wanneer u geld stort op een achtergesteld spaarproduct, dan geldt dat u de bank een lening verstrekt die achtergesteld is ten opzichte van de vorderingen van alle andere crediteuren van de bank. Of te wel: mocht de bank failliet gaan, dan is de kans dat u uw spaargeld terugziet heel klein.
Zakelijk sparen vergelijken
Alle zakelijke spaarrekeningen Deposito sparen
Zakelijk internetsparen Particulier sparen
Veelbezochte pagina's zakelijk sparen
Over ons: contactgegevens en werkwijze
Spaarrente hulp: zakelijke spaarrekeningen vergelijken
Overzicht met de belangrijkste spaarbanken
Alles over de spaargarantie voor zakelijk sparen
Laatste rentewijzigingen zakelijke spaarrekeningen
Het maximale uit uw spaargeld!
Blijf op de hoogte met de HomeFinance MailService. Bepaal zelf welke informatie u wilt ontvangen. Gratis en vrijblijvend.
Meer info en aanmelden
home zakelijk sparen  |  adverteren  |  disclaimer  |  cookies en privacy  |  contact en werkwijze  |  © 2008 - 2021 Copyright HomeFinance