Spaarrente Hypotheekrente
Hoofdpagina van spaarrentehulp.nl Ga naar zakelijk sparenGa naar zakelijk sparen

Garantieregelingen bij sparen

Op het moment dat u geld stort op een spaarrekening bij een spaarbank, dan verstrekt u eigenlijk een lening aan deze bank. Hiervoor krijgt u een vergoeding in de vorm van de spaarrente. Iedere spaarder gaat er normaal gesproken van uit dat een bank solvabel is zodat de spaarder het spaargeld altijd terug zal krijgen. In de meeste gevallen klopt deze veronderstelling ook, maar zoals we hebben kunnen zien bij de IJslandse bank Icesave en DSB Bank, bestaat er ook altijd een kans dat een spaarbank niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Sparen is dus zeker niet volledig risicoloos.

Op het moment dat een spaarbank failliet gaat, kan de spaarder niet meer over zijn spaargeld beschikken. Normaal gesproken zou een faillissement van een bank kunnen betekenen dat de spaarders al hun geld kwijt zijn. Om dit risico te beperken, kennen heel veel landen een garantieregeling. Een garantieregeling is er meestal voor bedoeld om het risico van sparen, vooral voor kleine particuliere spaarders, te verkleinen. Hieronder vindt u informatie over de garantieregelingen zoals deze in Nederland voorkomen. Voor alle rekeningen waarvan u op deze site informatie kunt vinden geldt overigens dat er op de pagina met informatie over de betreffende rekening vermeld staat welke garantieregeling van toepassing is.

De Nederlandse garantieregeling: het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel geldt voor alle banken die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank (DNB). Dit geldt voor vrijwel alle banken die in Nederland actief zijn. Het depositogarantiestelsel garandeert spaargeld van alle particuliere spaarders tot een bedrag van 100.000 euro per rekeninghouder. Dit bedrag van 100.000 euro geldt pas sinds 7 oktober 2008. Daarvoor waren spaartegoeden bij een spaarbank die onder het depositogarantiestelsel vielen voor 100% gegarandeerd tot een bedrag van 20.000 euro per rekeninghouder. Voor de volgende 20.000 euro gold een garantie van 90%. Iedere rekeninghouder had dus bij een spaarbedrag van boven de 40.000 euro de garantie dat hij/zij bij een faillissement 38.000 euro terug zou krijgen.

De garantieregeling geldt ook voor banksparen een groot aantal zakelijke spaarders.

Op het moment dat u meer dan 100.000 euro aan spaargeld heeft en u wilt geen enkel risico lopen, doet u er verstandig aan om uw spaargeld te spreiden over verschillende banken.

Belgische garantieregeling

De Belgische spaarbank Argenta valt niet onder de Nederlandse garantieregeling, maar onder de Belgische garantieregel. Het depositogarantiestelsel garandeert particuliere spaarders op dit moment een bedrag van EUR 100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). Deze regel is daarmee gelijk aan die van Nederland. Het verschil zit hem dus puur in het feit dat u bij een faillissement vanuit BelgiŽ (een deel van) uw spaargeld terug zult moeten krijgen.

Duitse garantieregeling

De Schotse spaarbank Lloyds Bank (voorheen Bank of Scotland) valt niet onder de Nederlandse garantieregeling, maar onder de Duitse garantieregel. Het Duitse depositogarantiestelsel kent dezelfde voorwaarden als de Nederlandse garantie. De Duitse garantieregeling garandeert particuliere spaarders dus op dit moment een bedrag van EUR 100.000 per persoon per instelling. In het verleden viel Lloyds Bank onder de Britse garantie maar vanwege de Brexit heeft Lloyds bepaalde activeiten naar Duitsland verplaatst.

Luxemburgste garantieregeling

De Chinese spaarbank ICBC valt niet onder de Nederlandse garantieregeling, maar onder de Luxemburgse garantieregeling. Dit hangt samen met het feit dat de Nederlandse vestiging valt onder de Luxemburgse vestiging van deze bank. Het Luxemburgse depositogarantiestelsel garandeert particuliere spaarders op dit moment - net als bij de Nederlandse regeling - een bedrag van EUR 100.000 per persoon per instelling.

Estlandse garantieregeling

De Estlandse spaarbank BIGBANK valt niet onder de Nederlandse garantieregeling, maar onder de Estlandse garantieregel. Het Estlandse depositogarantiestelsel garandeert particuliere spaarders op dit moment - net als bij de Nederlandse regeling - een bedrag van EUR 100.000 per persoon per instelling.

Geen enkele garantieregeling

De spaarbanken waarvan u op deze website informatie vindt, vallen allemaal onder toezicht van een centrale bank. Daarmee vallen alle spaarproducten in principe onder een garantieregeling. Er zijn echter spaarbanken die wel onder toezicht staan van de Nederlandse Bank, maar die bewust spaarproducten aanbieden die niet onder de garantieregeling vallen. Dit zijn achtergestelde spaarproducten. Wanneer u geld stort op een achtergesteld spaarproduct, dan geldt dat u de bank een lening verstrekt die achtergesteld is ten opzichte van de vorderingen van alle andere crediteuren van de bank. Of te wel: mocht de bank failliet gaan, dan is de kans dat u uw spaargeld terugziet heel klein. Het risico van een dergelijk spaarproduct is daarmee hoger dan het risico van een niet-achtergesteld spaarproduct. Als tegenprestatie voor dit hogere risico, is de rentevergoeding vaak (erg) hoog.

De reden dat banken kiezen voor een dergelijk spaarproduct, is dat het spaargeld dat op deze wijze binnengehaald wordt boekhoudkundig anders behandeld wordt dan normaal spaargeld. Banken mogen achtergesteld spaargeld bij bepaalde berekeningen onder eigen vermogen scharen in plaats van onder vreemd vermogen.

Meer informatie over veilig sparen

Wilt u meer informatie over veilig sparen en het depositogarantiestelsel, dan verwijzen wij u door naar de website VanSpaarbankVeranderen.nl.
Spaarrekeningen vergelijken
Alle spaarrekeningen Deposito sparen
Duurzaam sparen Jeugdsparen
Internetsparen Zakelijk sparen
Veelbezochte pagina's
Over ons: contactgegevens en werkwijze
Spaarrente hulp: spaarrekeningen vergelijken
Overzicht met de belangrijkste spaarbanken
Alles over de spaargarantie en het depositogarantiestelsel
Laatste rentewijzigingen spaarrekeningen en deposito's
Het maximale uit uw spaargeld!
Blijf op de hoogte met de HomeFinance MailService. Bepaal zelf welke informatie u wilt ontvangen. Gratis en vrijblijvend.
Meer info en aanmelden
adverteren  |  disclaimer  |  cookies en privacy  |  contact en werkwijze  |  © 2008 - 2020 Copyright HomeFinance