Spaarrente Hypotheekrente
Hoofdpagina van spaarrentehulp.nl Ga naar zakelijk sparenGa naar zakelijk sparen

Toelichting: hoe werkt de spaarrentehulp.nl

Op deze website vindt u een omschrijving van een groot aantal spaarbanken en spaarproducten. Van ieder spaarproduct houden wij de voorwaarden bij. Dat wil zeggen de geboden spaarrentetarieven, maar ook de eventuele beperkende voorwaarden en andere achtergrondinformatie.

Op de hoofdpagina's van particulier sparen en zakelijk sparen ziet u standaard een overzicht staan van alle spaarproducten. Boven het overzicht ziet u een box. Aan de rechterkant van die box ziet u voorwaarden die van toepassing (kunnen) zijn op de spaarproducten. Indien u met uw muis over deze voorwaarden gaat, ziet u links in de box de voorwaarden verschijnen. Op het moment dat u bepaalde voorwaarden niet in uw selectie spaarproducten wenst, kunt u deze uitvinken. Nadat u alle voorwaarden heeft bekeken en uw selectie heeft gemaakt, dient u op de grote knop onder de box te klikken. Uw aanpassingen worden dan verwerkt in de lijst. Hieronder beschrijven we de verschillende voorwaarden.

Opnamebeperkingen

Onder opnamebeperkingen verstaan wij beperkingen die kunnen gelden wanneer de rekeninghouder op een willekeurig moment over het spaarsaldo wil beschikken. Hierbij maken wij een onderscheid in rekeningen waarbij het spaargeld altijd zonder beperkingen beschikbaar is, rekeningen waarbij het geld wel beschikbaar is maar waar bij opname boetes of andere beperkingen kunnen gelden en rekeningen waarbij het geld tussendoor niet beschikbaar is. Een bekend voorbeeld van de tweede groep is een rekening waarbij bij opname standaard 1 % kosten in rekening wordt gebracht. Het voordeel van spaarproducten met opnamebeperkingen is dat deze vaak (niet altijd!) een hogere rente kennen dan vrij opneembare spaarrekeningen.

Stortingsverplichting

Onder stortingsverplichtingen verstaan wij voorwaarden waarbij u verplicht wordt regelmatig spaargeld bij te storten (om voor de beoogde rente in aanmerking te komen). Een bekend voorbeeld van een dergelijke rekening is een maandspaarrekening. Hierbij moet u verplicht maandelijks een (vaak vast) bedrag op uw rekening bijstorten. Spaarrekeningen met stortingsverplichtingen kennen vaak (niet altijd!) een hogere rente dan spaarrekeningen zonder stortingsverplichtingen.

Rentebeperkingen

Onder rentebeperkingen verstaan wij alle mogelijke regels - behalve de opnamebeperkingen - die kunnen zorgen dat het beoogde rentetarief niet gehaald wordt. Hierbij kunt u denken aan rekeningen die het beoogde rentetarief alleen vergoeden over het laagste saldo in een bepaalde periode. Op het moment dat u dan geld van de rekening haalt, heeft u geen recht meer op deze hoge rente en ontvangt u een (vaak veel) lagere rente. Spaarrekeningen met rentebeperkingen kennen vaak een hogere maximale rente dan spaarrekeningen zonder rentebeperkingen.

Vaste rente of variabel

Bij veel spaarrekeningen kan de rente op ieder moment gewijzigd worden. Dit wordt variabele rente genoemd. Hierbij weet u niet van te voren wat de rente over een langere periode zal zijn. Er zijn ook (deposito) spaarrekeningen die gedurende een bepaalde periode een vaste rente bieden. Hierbij weet u wel van te voren wat de rente gaat worden. Vaak gelden bij deze rekeningen gedurende de renteperiode wel opnamebeperkingen.

Beheer van de rekening

Bij het beheer van het spaarproduct gaat het hier om de wijze waarop overboekingen naar en van de spaarrekening plaats kunnen vinden. Hierbij maken we onderscheid in beheer via internet en andere vormen van rekeningbeheer. Bij deposito's is deze variabele niet van belang, dus als u deposito's wilt meenemen in uw selectie, dient u beide opties aangevinkt te laten.

Land spaarbank

In Nederland is een groot aantal spaarbanken aktief. Een aantal van deze banken komt niet uit Nederland en/of is onderdeel van een buitenlandse bank. U kunt aangeven welke landen u mee wenst te nemen in uw selectie.

Garantieregeling

In Nederland is een groot aantal spaarbanken aktief. De meeste spaarrekeningen van die banken vallen onder het Nederlandse depositogarantieregeling. Er zijn echter ook rekeningen die niet onder de (Nederlandse) garantieregeling vallen.

Verplichte extra's

Voor een aantal spaarproducten geldt dat deze alleen beschikbaar zijn voor mensen die bij de betreffende spaarbank al bepaalde diensten afnemen of bereid zijn om naast het spaarproduct nog aanvullende diensten af te nemen. Hierbij kunt u denken aan beleggingsdiensten of een betaalrekening waar u uw inkomen op binnen laten komen.
Spaarrekeningen vergelijken
Alle spaarrekeningen Deposito sparen
Duurzaam sparen Jeugdsparen
Internetsparen Zakelijk sparen
Veelbezochte pagina's
Over ons: contactgegevens en werkwijze
Spaarrente hulp: spaarrekeningen vergelijken
Overzicht met de belangrijkste spaarbanken
Alles over de spaargarantie en het depositogarantiestelsel
Laatste rentewijzigingen spaarrekeningen en deposito's
Het maximale uit uw spaargeld!
Blijf op de hoogte met de HomeFinance MailService. Bepaal zelf welke informatie u wilt ontvangen. Gratis en vrijblijvend.
Meer info en aanmelden
adverteren  |  disclaimer  |  cookies en privacy  |  contact en werkwijze  |  2008 - 2021 Copyright HomeFinance